Ośrodek szkolenia kierowców Jurkiewicz: 81-198 KOSAKOWO, UL.ŻEROMSKIEGO 28/6, 510-099-125   WYMAGANIA:

Aby rozpocząć szkolenie na prawo jazdy kandydat na kierowcę kategorii B musi spełnić następujące wymagania:

- stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem
- ukończone 18 lat dla kategorii B lub posiadanie zgody rodziców/opiekunów, jeśli dana osoba nie ukończyła 18 lat (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności)

KONIECZNE DOKUMENTY:

Chcąc rozpocząć kurs na prawo jazdy kandydat na kierowcę musi mieć numer PKK (skrót od Profil Kandydata na Kierowcę).

Aby go uzyskać trzeba udać się do właściwego wg. miejsca zamieszkania /zazwyczaj zameldowania/ urzędu miasta lub starostwa i w wydziale komunikacji złożyć następujące dokumenty:

- dokument tożsamości
- jedno zdjęcie dowodowe /wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem/
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (można uzyskać za pośrednictwem naszej szkoły)
- pisemna zgoda rodziców/opiekunów na przystąpienie do szkolenia osoby, która nie ukończyła 18 lat

PRZEBIEG EGZAMINU PAŃSTWOWEGO:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.
Ma formę testu składającego się z 32 pytań. Każde pytanie ma TYLKO JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. Czas rozwiązywania to 25 minut. Jeśli zdamy pomyślnie część teoretyczną przystępujemy do części praktycznej egzaminu.

W tej części egzaminu będziemy musieli umieć:
  • sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • płynnie ruszyć z miejsca,
  • pojechać pasem ruchu do przodu i do tyłu,
  • ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Gdy uda nam się zaliczyć pierwszą cześć egzaminu praktycznego – plac manewrowy, przystępujemy od razu do ostatniej części egzaminu – ruch drogowy.

W tej części egzaminu egzaminator sprawdza nasze umiejętności poruszania się samochodem po mieście. Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
  • sposób wykonywania manewrów na drodze,
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • dynamikę i kulturę jazdy,
  • sposób używania mechanizmów w sterowaniu pojazdem.
Negatywny wynik egzaminu praktycznego uzyska ta osoba, która dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, albo nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem lub dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator jest zobowiązany poinformować osobę egzaminowaną o wynikach egzaminu.

OPŁATA ZA EGZAMIN:

- pełny egzamin (testy/jazda) - 170 zł
- ponowny egzamin teoretyczny - 30 zł,
- ponowny egzamin praktyczny* - 140 zł.     OSK-Jurkiewicz | O nas | Oferta | Plan wykładów | Galeria | Regulamin | Informacje | Kontakt | Polityka prywat.

OSK-JURKIEWICZ@2010. Projekt i wykonanie Dario design.